Okrem živočíšnej a rastlinnej výroba ponúka Farma Michalovce aj ďalšie služby. Keďže naša oblasť pôsobenia je poľnohospodárstvo, disponujeme bohatým strojovým parkom. V prípade záujmu vieme našu špičkovú techniku ponúknuť na prenájom. V hospodárskom areáli Meďov sa taktiež nachádza aj distribútor poľnohospodárskej techniky John Deere.

Tak ako v prípade každého, aj naším cieľom je spokojnosť zákazníka, a preto ponúkame aj dopravu dobytka priamo k zákazníkovi. Okrem toho zabezpečujeme aj ďalšie služby, ktoré nájdete v našom cenníku služieb.

Vlastníme aj sušičku obilnín, ktorú poskytujeme v rámci služby sušenia obilnín.

prenájom techniky

Prenájom techniky

Poľnohospodárske stroje značky John Deere a iné.

ustajnenie

Ustajnenie

2 000 ks zástavového dobytka.

bitúnok

Spracovanie mäsa

Proces spracovania prebieha v sesterskom podniku KRAVA & CO, so sídlom vo Vranove nad Topľou.

doprava dobytku

Doprava dobytka

V prípade záujmu, zabezpečíme dopravu dobytka v rámci SR.