Sme podnik s niekoľkoročnou pôsobnosťou v oblasti poľnohospodárstva. Začínali sme s chovom plemenného dobytka - plemena Limousine z Francúzska. Po rokoch zbierania skúseností sme sa zamerali na chov plemenného dobytka, rastlinnú výrobu a ostatné služby súvisiace s poľnohospodárstvom.

Farma Michalovce patrí do skupiny 7 spoločne hospodáriacich fariem. Svoju činnosť rozvíja v areáli hospodárskeho dvora Meďov, ktorý sa nachádza v blízkosti mesta Michalovce. Hospodárime na pozemku s rozlohou vyše 900 ha, chováme dobytok - jalovice a býky - a pestujeme bežné druhy hustosiatych obilnín. Naša kapacita je schopná ustajniť 2 000 ks dobytka, určeného na ďalší vývoz v rámci Slovenska, ale aj zahraničia. Náš dobytok chováme vo výborných podmienkach, s dôrazom na dodržiavanie hygienických noriem. Na výkrm nepoužívame modifikované plodiny. Zdravie chovaného dobytka je pravidelne kontrolované veterinárom.

Farma Michalovce patrí medzi najväčšie farmy na Slovensku zamerané na chov dobytka. Okrem výkupu dobytka sa venujeme aj chovu na mäso plemien Limousine, Charloais, Simmental a Aberdeen Angus.