Farma Michalovce disponuje vlastnou ornou pôdou a pasienkami. Venujeme sa pestovaniu všetkých bežných poľnohospodárskych plodín. Na ploche s rozlohou 900 ha pestujeme plodiny ako tvrdá pšenica, kukurica, sója a pod. Časť produkcie slúži na výkrm pre náš dobytok.

Na farme prebieha kompletný proces rastlinnej výroby, ktorý začína orbou, prípravou pôdy, prebieha sejbou, ošetrovaním plodín, žatvou a končí samotným predajom a distribúciou k odberateľovi. 

aktualna uroda

Aktuálna úroda

Tvrdá pšenica, sója, kukurica a iné hustosiate plodiny.

technicke fakty

Kapacity

Plochy s rozlohou 900 ha.

súvisiace služby

Súvisiace služby

Orba, diskovanie, sejba, mulčovanie, podrývanie. Viac v našom cenníku.