Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti Farma Michalovce s.r.o. (ďalej iba „Farma Michalovce“). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Farma Michalovce zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Farma Michalovce si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a sú vlastníctvom spoločnosti Farma Michalovce alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou Farma Michalovce. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Farma Michalovce.

Všetky osobné údaje získava Farma Michalovce od používateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, objednávky) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.