Hlavnou činnosťou Farmy Michalovce je výkup a chov hovädzieho dobytka, jalovíc a býkov. Disponujeme kapacitou 2 000 ks zástavového dobytka. Farma Michalovce je jednou z najväčších fariem na Slovensku zameraných na chov dobytka.

Cieľom je výkrm hovädzieho dobytka, jalovíc a býkov, a jeho následný predaj. V našich maštaliach sú ustajnené plemená Limousine, Charloais, Simmental a Aberdeen Angus. Náš dobytok chováme vo výborných podmienkach, s dôrazom na dodržiavanie hygienických noriem. Na výkrm nepoužívame modifikované plodiny. Zdravie chovaného dobytka je pravidelne kontrolované veterinárom.

Na farme prebieha výhradne samotný chov, s cieľom vývozu dobytka. Prípadné spracovanie mäsa realizujeme pomocou našej sesterskej spoločnosti KRAVA & CO, so sídlom v neďalekom Vranove nad Topľou.

aktualna ponuka

Aktuálna ponuka

Živočíšna výroba

kapacity

Kapacity

2 000 ks zástavového dobytka.

plemená

Plemená

Chov plemien Limousine, Charloais, Simmental a Aberdeen Angus.

chov

Chov

Chov a výkrm jalovíc a býkov s cieľom ďalšieho vývozu.